fbpx

Polityka Prywatności

Strona niezależnego partnera firmy Avon

Na Naszej stronie dbamy o Twoją prywatność, a zabezpieczenie danych to dla Nas piorytet. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli masz
jakieś pytania na temat przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z Nami. Poniżej prezentujemy politykę prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe użytkowników serwisu internetowego z poszanowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej i przepisów prawa polskiego.
Administratorem danych osobowych jest Marcin Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SmartLife Marcin pawłowski z siedzibą w Rosnówku.
Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych to Marcin Pawłowski, z którym możesz kontaktować się w sprawie danych.
Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej.
Przetwarzamy dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podaje, a ponadto adres IP w celu świadczenia usług rejestracji w sieci Avon. Dane, które są podawane, są
niezbędne do przeprowadzenia rejestracji w Avon, to jest imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
Przetwarzamy także dane dotyczące pobytu Użytkownika na stronie internetowej, takie jak czas pobytu na stronie i podstrony, które są odwiedzane.
Dane przetwarzamy, aby móc świadczyć usługi na rzecz naszych użytkowników, czyli w celu rejestracji w sieci Avon. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do rejestracji
przekazujemy do AVON DISTRIBUTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 77 08-400 Garwolin.
Ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa przetwarzamy dane także w celach związanych z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.
Przechowujemy dane do czasu istnienia podstaw do przetwarzania, a zatem jeżeli są przetwarzane za zgodę do chwili cofnięcia lub ograniczenia zgody, a w przypadku
przetwarzania danych w celu wykonania umowy lub świadczenia usług przez czas wykonywania umowy lub świadczenia usług i do czasu, w którym roszczenia wynikające
z umowy ulegną przedawnieniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, tj. w przypadku roszczeń z tytułu działalności gospodarczej 3 lata.
Informację na temat polityki prywatności firmy Google są dostępne tutaj
Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – (RODO).

W związku z rozporządzeniem RODO, Użytkownikowi przysługuje:
-prawo dostępu do danych, włączając w to uzyskanie kopii danych,
– prawo żądania sprostowania danych
– prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych
– wycofania zgody na przetwarzanie danych
– prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
– prawo przenoszenia danych osobowych.

Dane udostępniamy AVON DISTRIBUTION POLSKA Sp. z o.o. ul. Stacyjna 77 08-400 Garwolin oraz podmiotom świadczącym usługi IT i usługi księgowe, ale wyłącznie na
podstawie umów gwarantujących zachowanie danych w tajemnicy i bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane
mogą być przekazane na podstawie odrębnych przepisów Sądom i upoważnionym organom państwowym.
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy